počkejte prosím, zpracovávám data
cs rollup
newsletter newsletter

Aby Vám nic neuniklo - přihlaste se k odběru novinek.

Souhlasím s použitím svých osobních údajů získaných prostřednictvím tohoto webu (htttp://www.comdataczech.cz) za účelem zasílání obchodních sdělení "newsletterů" mé osobě. Tento souhlas uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 v aktuálním znění a podmínkami poskytování služby a ochrany osobních údajů společností Comdata Czech a.s. dostupných zde. Tento souhlas se vztahuje na společnost Comdata Czech a.s., stejně jako i na další osoby, když souhlas s použitím touto cestou získaných osobních údajů pro marketingové účely může být předán třetím stranám za účelem oslovení.

Podnikové vzdělávání jako nástroj ke kariérnímu růstu

26. 2. 2021 | Kateřina Kopecká

Společnost Comdata se bude vzdělávat v rámci projektu s názvem Podnikové vzdělávání Comdata Czech a.s., který je financován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ COMDATA CZECH A.S. – PROJEKT V REALIZACI
Projekt s registračním číslem  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013852 řeší podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.  Účelem je poskytnout pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Společnost Comdata je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti zákaznické péče nejen v České republice, ale i celosvětově. Italská matka, desítky let zkušeností a působení ve 33 zemích světa nám dává nezpochybnitelnou jistotu a stabilitu na pracovním trhu. O tom, jaké má korporátní společnost výhody oproti start-upu bychom se mohli bavit do nekonečna a stejně tak naopak. Dnes bychom však chtěli vypíchnout jednu z výhod, na kterou se jako Comdata Czech soustředíme v letošním roce – vzdělávání a kariérní růst.

Dynamické prostředí – změny – proces učení

Dynamika. Asi nenajdeme pojem, který by oblast zákaznické péče vystihoval lépe. A rok 2020 nás v tomto označení ještě více utvrdil. Schopnost reagovat na změny je zkrátka v tomto prostředí nezbytnou dovedností pro kariérní růst. Jedinci, kteří tuto dovednost velmi dobře ovládají dokáží kariérně růst raketovou rychlostí.

Proč zmiňujeme schopnost reagovat na změny v souvislosti se vzděláváním? Jednoznačně proto, že každá změna přináší něco nového a s něčím novým jde ruku v ruce proces učení. Právě ono učení se novým věcem je to, co nás posouvá dál jak osobnostně, tak pracovně.

Podívejte se na rozhovor s Ladou Hrbkovou, která v Comdatě začínala na pozici telefonního operátora a aktuálně má na starosti nové klienty jako Business Development Manager.

Rok 2021 ve znamení vzdělávání

Rok 2021 jsme se rozhodli věnovat rozvoji a to hned z několika důvodů:

Hodnota

Rozvojem zaměstnanců se rozvíjí také celá společnost. Navzájem se všichni posouváme dál a tím zvedáme vlastní hodnotu na pracovním trhu, ale také hodnotu společnosti.

Sexy životopis

Budování osobního brandu je dalším pozitivem, které vzdělávání přináší. Školení z různých oblastí se zaměření na soft skills i hard skills dokáží udělat životopis zase více sexy.

Kontakty

Dalším důležitým aspektem, které jde ruku v ruce se vzděláváním je sbírání nových kontaktů. A spousta z vás jistě ví, jak cenné kontakty v dnešním světě jsou. Z těchto kontaktů jednou můžou být vaši zákazníci, klienti, zaměstnanci nebo třeba obchodní partneři.

Pracovní výkon

Pracovní výkon a kompetence jsou stavebními kameny kariérních map, které byly implementovány na začátku roku na všechny vedoucí a supportní pozice. Na základě kompetencí se stanovuje mzdové ohodnocení, vzdělávací plán a motivace na zlepšení slabších stránek.

Duševní kondice

Mozek je sval a stejně jako ostatní svaly. Pokud není trénován, tak může velmi rychle zakrnět. Namáháním mozku a trénováním paměti zlepšujeme naši duševní kondici, sebevědomí a psychickou pohodu.

Jak na tom aktuálně jsme (srpen 2022):

 • 2  roky vzdělávání 
 • 160 zapojených zaměstnanců
 • 77 realizovaných online kurzů
 • 15 špičkových lektorů
 • 97 účastníků, kteří již vzdělávání ukončili 
 • 1 500 000 milion proinvestovaný ve vzdělávacích kurzech

 

Program na podzim 2022

Na podzim připravujeme spoustu tematických kurzů zaměřených na vedení lidí, rozšíření manažerských dovedností, správnou duševní hygienu. 

Duševní hygiena

 • zaměříme se na nástroje, kterými lze ovlivnit fyzickou i duševní pohodu člověka. 

 • Praktické ukázky cviků, protahování, ukázky správné životosprávy, ,relaxace, mindfulness…

Hodnotící rozhovory a jejich vedení 

 • Kurz zaměřený na vedení hodnotících rozhovorů. Rady a tipy, postupy a metody pro efektivní vedení a dosažení stanovených cílů. Podpora rozvoje kariéry a rozvojových aktivit.

Manažerské dovednosti pro SV Comdata

 • Kurzy zaměřené pro začátečníky a pokročilé. 

 • Manažerské know how - představení osvědčených nástrojů a technik pro efektivitu práce, vedení lidí a time management. 

Leadership 

 • kurz šitý na míru našeho call centra Čekají vás ukázky modelových situací, příklady dobré praxe, týmová cvičení a miniprojekty.

Pokud se chcete stát součástí našeho týmu a vzdělávat se společně s námi neváhejte nám zareagovat na jakoukoliv otevřenou pozici na kariérních stránkách.

Provozovatelem webu je společnost Comdata Czech a.s., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout vše
Přijmout vše