Cena ABSL Diamond 2020 v kategorii Boj s covid-19

Pomoc vládě na infolinkách bylo jedno z nejčastěji skloňovaných témat v první vlně korona krize. Vyžadovalo to velkou spoustu práce, nasazení a volného času nás všech, abychom mohli vše včas rozhýbat a povedlo se.

Začalo to s linkou 112 kde pomohlo celkem šedesát našich zaměstnanců a pokračovalo covid linkou 1212 s pomocí dalších padesáti. Linka 1212 byla zřízena 15. března 2020 za účelem poskytování informací o COVID-19 a pracovalo na ní hned několik dalších společností.

Flexibilita a rychlost reakce bylo v této situaci klíčové. Celý projekt reagoval na opatření vydaná vládou a zveřejněna médii. Téměř okamžitě lidé začali zahlcovat linku 112 a nebylo tedy na co čekat. Projekt 1212 reagoval okamžitě. Realizační tým včetně našich zaměstnanců dokázal celý projekt převést z myšlenky do reality během několika hodin.

A právě nasazení všech našich zaměstnanců bylo náležitě oceněno získaným diamantem v ABSL Diamonds 2020 ve speciální kategorii “Boj s Covid-19”. Ceny ABSL Diamonds se každoročně udělují inovativním projektům, které posouvají odvětví obchodních služeb vpřed a slouží jako inspirace pro odvětví i mimo něj. Pátý ročník ABSL Diamond Awards získal neuvěřitelných 50 nominací. Projekty ukázaly vysokou míru flexibility a odolnosti odvětví vůči neočekávaným situacím a krizím. Ukazují, jak dobře se česká centra vyrovnala s výzvami COVID-19 a jak přijala nový digitální standard.

Seznam všech vítězů napříč kategoriemi najdete na stránkách ABSL.

COVID-19 RESPONSE WINNER COMDATA

Work-life balance: Pomáháme rodičům, speciálně v této době.

Nabízíme práci, ve které je možné sladit osobní a pracovní život i v této době. Work-life balance je nyní otvíranější téma než kdy jindy. Dokážeme se domluvit na sladění směn dle Vašich možností případně i na práci z domova. A navíc můžete umístit své dítě do FIREMNÍ DĚTSKÉ SKUPINY COMDATKY, kde se Vám o něj postará tým profesionálních pečovatelek. 

Paní učitelky se dětem věnují po celou dobu, není to tedy jen hlídání, ale především rozvoj dětí, který je, jak se všichni jistě shodneme, velmi důležitý právě v předškolním období. Kromě rozvoje nabízíme i soustavnou podporu v rámci příprav „předškoláků“, případně výuku angličtiny pro nejmenší a mnoho dalších specifických kurzů.

Komu je dětská skupina určena?

 • dětem zaměstnanců naší firmy, proto neváhejte a podívejte se na naše nabízená volná místa.
 • dětem předškolního věku – naše skupina zajišťuje péči o děti nejčastěji od 2 – 6 let (do nástupu do první třídy),
 • menší skupině do 10 dětí – zejména v této náročné době je tato varianta péče o dítě jednou z nejbezpečnějších. Jsme malá stabilní skupinka, kde je kromě rozvoje pro nás prvořadá i bezpečnost našich dětí tzn. že dokážeme lépe uhlídat hygienické návyky
 • očkovaným dětem – řádné očkování je podmínkou pro přijetí do dětské skupiny

Kde se dětská skupina nachází a co nabízí?

 • Naše skupina sídlí v blízkosti centra v části Brno – Černá Pole (hned naproti parku na Náměstí 28. října a tzn. pár minut pěší chůzí k největšímu parku v Brně – Lužánky, který v posledních letech prošel úžasnou proměnou a skýtá krásné prostředí a vyžití pro děti.
 • Prostory, které máme k dispozici nabízí skutečně velkorysé možnosti pro pobyt dětí – dvě herny, včetně cvičebních prvků, kuchyň, hygienické zázemí a místnost pro klidný odpočinek dětí. Každý si u nás najde svoje – Ať už chce tvořit, cvičit nebo si zkrátka hrát…,
 • Možnost využití nevšedního benefitu, který může výrazný pozitivní vliv na Váš work-life balance.
dětská skupina společný prostor
dětská skupina Comdatka

Jaká je provozní doba stravování?

 • Jsme tu pro Vás i Vaše děti každý všední den v čase od 06:30 do 18:30
 • Dokážeme se domluvit skutečně individuálně – i jednotlivé vstupy, dlouhodobá péče a třeba i jen hlídání na pár hodin.

Jsme moc rádi, že i ve stravování dokážeme vyjít vstříc individuálně – tj. máme zde několik možností:

 • Jídlo OD NÁS – pro Vaše dítě zajistíme přes našeho smluvního dodavatele, který se zaměřuje na zdravé stravování dětí.
 • Jídlo  OD VÁS – chcete si  zabezpečit sami – u nás máte možnost zvolit si, jestli chcete jídlo přes našeho dodavatele nebo si z jakéhokoli důvodu přejete pro svoji ratolest uvařit vlastnoručně.
 • KOMBINACE – můžete si zvolit i kombinaci – např. svačiny z domu, oběd od nás nebo opačně. Je to jen o dohodě. 
 • Pitný režim je samozřejmostí a součástí služby.

Co teď?

Mrknout na naše kariérní stránky, na kterých máme aktuálně volné pozice https://www.comdataczech.jobs.cz/

Napište nám e-mail nebo zavolejte. Pořád se u nás něco děje, proto když nenajdete vhodnou pozici na webu, zavolejte nám a věříme, že najdeme společnou řeč.

Kontaktní osoba:
Zuzana Majerová
M: 607 006 535 
e-mail: zuzana.majerova@comdatagroup.com

Firemní Dětská skupina COMDATKA vznikla za podpory OP Zaměstnanost v rámci fondů EU.

Jak koronakrize ovlivnila pracovní trh z pohledu kontaktního centra?

Celá situace ohledně COVID-19, nouzového stavu státu, karantény měla dopad téměř na každého jedince i společnost, ani my tak nejsme výjimkou. Kontaktní centra jsou celkově hodně zaměřená na nábor zaměstnanců, jelikož se jedná o oblast s obecně vyšší fluktuací než u společností z jiných odvětví. V tomto článku se tedy dozvíte, jak celá situace zahýbala s naším procesem náboru a jak koronakrize ovlivnila pracovní trh.

Jak se změnil samotný proces náboru?

V první řadě je potřeba zmínit, že celá situace nijak neovlivnila plán náboru nováčků. Čísla navzdory všem okolnostem zůstala stejná a nabíráme ve stejné míře jako doposud, což je jedna z mála oblastí, které se situace nijak nedotkla. Pojďme se na celý proces tedy podívat popořadě.

U nás proces náboru začíná inzercí pracovní pozice. Následuje prvotní kontakt z naší strany a telefonní pre-screening, na jehož základě se s uchazečem domluvíme na termínu pohovoru. A tady nastává změna, místo standardního domluvení osobní schůzky na pobočce, si s uchazečem kolegyně Alice domluví termín online schůzky přes Skype, na kterou po telefonním rozhovoru přijde e-mailová pozvánka. Každá z našich HR specialistek má svoji Skype místnost, takže není potřeba, aby měl kandidát Skype účet. Týdně tak má každá HRistka několik online pohovorů, ať už s jednotlivci nebo ve skupině. Po online pohovoru je na uvážení každé HRistky, zda bude chtít kandidáta vidět online ještě jednou za účasti nadřízeného nebo mu pracovní pozici nabídne už po první schůzce. V případě, že se obě strany shodnou na zahájení pracovního poměru, domluvíme si datum nástupu, který už probíhá osobně na pobočce. V tuto chvíli máme za HR hotovo a nováčky už si přebírá do péče trenér.

online skype pohovor
Online pohovor

První dny v Comdatě

Počáteční školení probíhá rozdílně projekt od projektu. Některá probíhají pouze na pobočce, některá kombinovaně s home officem a některá čistě online. Každý projekt je specifický svým obsahem i délkou školení. Osobnímu kontaktu na pobočce se v této fázi bohužel nevyhneme, minimálně pro podpis všech dokumentů a převzetí vybavení musí dojít k osobnímu kontaktu na pobočce. Snažíme se však osobní kontakt omezit na minimum. Zároveň jsme tím nováčky připravili kdyby podobná situace nastala znovu a museli bychom se opět přesunout z devadesáti procent na home office.

Jak se změnila situace na trhu?

Jak koronakrize ovlivnila pracovní trh je viditelné především na počtu reakcí na pracovní nabídku. Obecně se dá říct, že se nám počet reakcí zvedl, ale záleží hodně na lokalitě. Zatímco pobočky ve větších městech mají nárůst nových uchazečů, menší města spíše stagnují. Co se týče charakteru kandidátů, zvýšil se nám počet kandidátů z oblasti pohostinství, což je logické. Pomalu se však začíná ukazovat, že se jedná o krátkodobé navázání spolupráce a s postupným uvolňováním zavedených opatření nám tito nováčci odešli.

„Zajímavá čísla nám však ukázala odchodovost. Za duben 2020 jsme měli nejnižší odchodovost v historii české Comdaty, kdy nám odešlo přibližně 20 lidí. Jak se bude situace vyvíjet dál si zatím netroufáme odhadovat, na to je ještě moc brzo.„

– Alexandra Ševčíková, Recruitment specialist

Jak se změnila komunikace?

V této oblasti pociťujeme obrovský posun na všech sférách společnosti. Vznikly různé skupinové chaty, nástěnky a online místnosti pro videokonference a spoustu z nich vlastní iniciativou nadřízených. Aktuálně využíváme online prostředků a aplikací jednou tolik než doposud, zkrátka se snažíme všichni zůstat, co nejlépe v kontaktu a necháváme vedoucím projektu poměrně volnou ruku ať si komunikaci s týmem nastaví tak, jak jim vyhovuje.

Rozšířili jsme portfolio aplikací pro videokonference, protože nám zkrátka už jedna aplikace nestačí. Zároveň jsme společně s Gameefctive vytvořili novou platformu Centrical Connect, která slouží jako motivační i komunikační nástroj pro operátory i jejich supervizory. Více o Centrical Connect najdete v našem starším článku.

Jakou roli hrálo HR oddělení v nejkritičtějších chvílích?

HR oddělení v Comdatě je velmi důležité nejenom při náboru nových zaměstnanců, ale také slouží jako supportní tým. To znamená, že v momentě, kdy se daly věci do pohybu, tady bylo HR oddělení jako podpora. Ať už se jednalo o bezpečnostní opatření, objednávky roušek, přípravu dokumentů k přesunu na home office, komunikaci s poskytovateli benefitů apod. Především však bylo zodpovědné za komunikaci všech důležitých informací uvnitř firmy. Cílem bylo všechny zaměstnance informovat o tom, co se děje a jaké kroky podnikáme, abychom nejenom minimalizovali možné riziko, ale také ulehčili přechod a samotnou práci z domova. Během pár dní se 70% zaměstnanců přesunulo na home office včetně HR oddělení. Klíčové v tomto momentě bylo včas a jasně komunikovat postup a co se aktuálně děje. Což se nám podařilo a vše jsme zvládli velmi rychle a efektivně.

Stále hledáme nové kolegy. Aktuální volné pozice najdete na našich kariérních stránkách.

COMDATKA – první dětská skupina v Brně

PODPORUJEME NÁVRAT MAMINEK A TATÍNKŮ DO PRÁCE – ZŘÍDILI JSME VLASTNÍ DĚTSKOU SKUPINU

Více než polovině českých žen se nedaří sladit pracovní život s rodinným. Nehledě na to, že ženy jsou často nuceny řešit tuto situaci velice brzy po narození dítěte. Jde hlavně o samoživitelky a také rodiny s nízkým příjmem, kde výpadek jednoho platu zkrátka chybí. Řeč samozřejmě nemusí být pouze o ženách. My jsme této skupině chtěli nabídnout řešení – firemní dětskou skupinu.

První dětská skupina byl otevřena na naší brněnské pobočce

Rozhodli jsme se podpořit maminky a tatínky, kteří se vrací na pracovní trh a proto jsme v Brně vybudovali firemní dětskou skupinu pro děti vlastních zaměstnanců. Školka je přizpůsobená provozu, na druhou stranu i my garantujeme maminkám takovou pracovní dobu, aby nijak neomezovala možnost vyzvednutí dítěte v „rozumnou hodinu“ a společné trávení volného odpoledne.

Vždy respektujeme potřeby matky a dítěte,“ 

říká Ivana Smejkalová, jedna z iniciátorů vzniku dětské skupiny v Brně.

Prostory školky jsou příjemně vybaveny a vysoké nároky jsou kladeny hlavně na pečující osoby – paní učitelky. 

„Vybírali jsme je s největší pečlivostí. I naše vlastní děti budou skupinu navštěvovat. Hlavní je pro nás kvalita personálu a pestrý, rozvojový program. V naší dětské skupině v žádném případě nejde pouze o obyčejné hlídání dětí,“ 

říká manažerka projektu Zuzana Majerová.

Jak těžké je vybalancovat kariéru a péči o dítě?

Jakou má maminka pozici na trhu práce?

Fakt, že ženy, které jsou matkami, to mají na pracovním trhu těžké, nelze popřít. Každá maminka je ovlivněna tím, že má zodpovědnost za své dítě, tudíž je nucena hledat práci, která je přizpůsobena režimu dítěte. Setkávají se s předsudky.  Z mého pohledu je negativním předpokladem častější absence z důvodu nemocnosti dítěte a nemožnost pracovat flexibilně. Přitom matky jsou loajálními a výkonnými zaměstnanci. Na mateřské dovolené se totiž naučily zvládat hned několik činností najednou.

popisuje v krátkém rozhovoru Petronela Chudá, brněnská supervizorka, která má čtyřletého syna Nikolase.

Petronela Chudá, supervizorka
Petronela Chudá, supervizorka

V čem spatřuješ pozitiva firemní dětské skupiny – obecně 5 bodů, kterými bys popsala, proč je dobré mít ve firmě školku.

 • dlouhý provozní čas
 • zdravá strava
 • individuální přístup díky menšímu počtu dětí
 • dostupná cena v porovnání se soukromou školkou
 • celodenní provoz o prázdninách

Je nějaká zpětná vazba od syna? Líbí se mu tam?

V tomto bodě bych se mohla opravdu rozepsat, jelikož informací, které denně dostanu od syna, je nespočetně moc. Nikolas má rád pozornost a ve školičce se mu jí dostává v plné míře. V okamžiku si zvykl na paní učitelky, a to díky jejich empatii. Je nadšený z příjemného prostoru v Comdatce, ale také
z hřiště, které je v těsné blízkosti. Každý den odchází s povedeným vtvorem, nově naučenou písní a nezapomene připomenout, jak paní učitelku porazil v pexesu. Jeho radostí je i výuka angličtiny, ve které v Comdatce může pokračovat, což považuji za nadstandard.

Je těžké sladit profesní život
s rolí matky? V čem je to nejtěžší?

Skloubit roli matky s profesním životem tak, aby jedno nebylo na úkor druhého, není jednoduchá věc. Do značné míry v tom hraje roli i možnost upravit si pracovní dobu, nebo ji alespoň částečně přizpůsobit potřebám rodiny. Nejtěžší je zajistit starost o dítě v pracovní době tak, aby dítě nebylo pouze hlídané, ale i rozvíjené – někdo se mu věnoval.

Jak konkrétně tobě pomohla dětská skupina?

Když přijdou prázdniny, přichází radostný pocit z blížící se dovolené, ale i dilema, jak obstarat hlídání na celé dva měsíce. Státní školka funguje pouhé dva týdny a soukromá školka má převážně stop stav. V mém případě je rodina na Slovensku a já potřebuji být denně v práci. Bez váhání jsem syna přihlásila. Díky dlouhé provozní době ve školičce nemusím nikam spěchat a v klidu si zvládnu odpracovat celou osmihodinovou směnu. Tím, že se jedná o firemní školičku, mám i výbornou informovanost o průběhu dne.

Co bys vzkázala našim budoucím zaměstnancům z řad rodičů? 

Všem stávajícím i budoucím zaměstnancům bych chtěla vzkázat, ať neváhají. O dítě je velice dobře postaráno, těší se na kamarády, učí se novým věcem a je spokojené. Co víc bych si vlastně jako rodič mohla přát?

Pro více informací o volných pozicích najdete na našem kariérním webu.

První návštěvníci Comdatky
Projekt „Dětská skupina – Comdata“,  reg. č. Z.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014193 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Jak veškerá opatření ohledně Covid-19 ovlivnila provoz v kontaktním centru?

Jak veškerá opatření ohledně Covid-19 ovlivnila provoz v kontaktním centru?

Všechna opatření, která se od poloviny března začala zavádět, se samozřejmě dotkla i nás, jak z hlediska businessu, tak i z hlediska provozu. Prakticky ze dne na den jsme začali naše zaměstnance přesouvat na home office a během jednoho týdne 95% kolegů pracovalo z domova. Jako kontaktní centrum jsme zvyklí rychle reagovat na změny, protože takové odvětví zákaznické péče je. 

„Byla to obrovská výzva a ten týden všechny týmy makaly na sto padesát procent, aby vše proběhlo hladce, rychle a efektivně. Víkend a pracovní doba pro nás v tu chvíli neexistovaly. Ještě jednou chci tedy všem, kteří se na této akci podíleli, moc poděkovat. Takové nasazení z vlastní iniciativy jsem už dlouho neviděl.“

– oceňuje Jan Nedělník, Head of Operation

Každému zaměstnanci jsme poskytli cokoliv, co mu chybělo, ať už se jednalo o techniku, připojení nebo dokonce židle a stoly. Zaměstnancům, kteří neměli dostatečně rychlé připojení, jsme poskytli vlastní konektivitu. Již v minulosti jsme nabízeli home office, nyní to bylo jen v mnohonásobně větším množství. Drtivá většina našich klientů nám vyšla vstříc a souhlasila s obsluhou zákazníků z domu. Zkrátka jsme udělali maximum pro to, aby každý náš zaměstnanec dostal možnost z domu pracovat a tento stav jsme drželi až do teď.

Práce z domova, home office
Práce z domova

Co vše se skrývá za tím, když firma pracuje z 95% z domova?

Velké množství směrnic, opatření, nástrojů, meetingů a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Zasáhlo to v podstatě každé naše oddělení a každé z nich tato situace rozhýbala směrem ke kreativitě, přemýšlení, vymýšlení nových strategií, plánování apod.

IT oddělení muselo zajistit jak software, tak hardware pro všechny zaměstnance, vytvořit systém pro podporu v případě nějakého problému a zároveň zajistit support zaměstnancům, kteří museli zůstat na pobočce.

Personální oddělení celou situaci krylo primárně v interní a externí komunikaci, potřebné dokumentaci a přizpůsobení náborových aktivit do online prostředí. Z celé situaci také vyvstala změna benefitů, pozastavení stálých spoluprací a rozběhnutí nových jako například online poradnu lékařů – uLekare.cz.

Neméně se situace dotkla i oddělení tréninku, které bylo ve „home office“ klíčové pro převedení většiny aktivit do onlinu. Trénink se nám tak postaral o E-learning, definování technologií pro komunikaci, rezervační systém pro videokonference, vytvoření sdíleného prostoru s materiály pro každý tým, organizaci pravidelných reportů, nástroje pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců a pro zjišťování kvality komunikace a v neposlední řadě, co jsou asi dvě největší inovace, dal za vznik nové komunikační platformě Centrical Connect a námi vyvinutý nástroj Employee Card.

Centrical Connect je platforma, kterou navrhla a vytvořila společnost Gameefctive a my ji následně přizpůsobili pro naše fungování. Tato platforma slouží k motivaci operátorů a zvýšení jejich výkonů formou her – každý operátor má své autíčko, kterým za plnění svých cílů získává body a posouvá se v úrovních hry na vyšší pozice. Čím vyšší pozice operátor dosáhne, tím hodnotnější odměnu si může vybrat. Poprvé jsme tak touto platformou využili gamifikaci v interní komunikace napříč celou společností.

Prostředí Centrical Connect od společnosti Gameefective. Platforma, která slouží k motivaci a zvýšení výkonu formou her - gamifikace.
Centrical Connect

Zatímco Centrical Connect jsme vytvořili za pomoci externí společnosti, Employee Card je čistě interně vyvinutý nástroj ve spolupráci Operations, HR a Tréninku. Představuje spojovací článek v aktivitách rozvoje zaměstnanců napříč projekty a odděleními. Mezi hlavní cíle tohoto nástroje patří přehled a kontrola práce se zaměstnanci, přenositelnost a sdílení informací mezi členy týmu a mezi odděleními a také dostupnost a jednoduchost informací a dat.

„Troufám si říct, že dopad této situace na fungování společnosti bude trvalý, otázka spíš je, v jaké míře. Určitě máme v plánu možnost home office ponechat ve větší míře než doposud, aktuálně jsme ve fázi vytváření konceptu stálých home office týmů a rotování zaměstnanců mezi prací z domu a kanceláří.“

  – Jak Nedělník, Head of Operation

Vzhledem k tomu, že nám v jisté míře práce z domu zůstane, ponecháme jistě i všechny nástroje, které jsme k tomu vytvořili a než aktivitu ve vývoji nových cest a prostředků snižovat ji plánujeme zvyšovat ať už v oblasti péče o zaměstnance, technologie či pro klientských přístupů. Aktuálně máme v procesu projekt z oblasti community managementu a vytváříme zcela novou nabídku služeb, kterou jsme doposud nenabízeli. Byť se celá situace a veškeré změny seběhly velmi rychle, dokázali jsme na ně reagovat stejným tempem a bez větších problémů a během pár týdnů jsme se posunuli dopředu mílovými kroky.