Comdata vzdělávání
Společnost Comdata se bude vzdělávat v rámci projektu s názvem Podnikové vzdělávání Comdata Czech a.s., který je financován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ COMDATA CZECH A.S. – PROJEKT V REALIZACI
Projekt s registračním číslem  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013852 řeší podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.  Účelem je poskytnout pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.


Společnost Comdata je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti zákaznické péče nejen v České republice, ale i celosvětově. Italská matka, desítky let zkušeností a působení ve 33 zemích světa nám dává nezpochybnitelnou jistotu a stabilitu na pracovním trhu. O tom, jaké má korporátní společnost výhody oproti start-upu bychom se mohli bavit do nekonečna a stejně tak naopak. Dnes bychom však chtěli vypíchnout jednu z výhod, na kterou se jako Comdata Czech soustředíme v letošním roce – vzdělávání a kariérní růst.

Dynamické prostředí – změny – proces učení

Dynamika. Asi nenajdeme pojem, který by oblast zákaznické péče vystihoval lépe. A rok 2020 nás v tomto označení ještě více utvrdil. Schopnost reagovat na změny je zkrátka v tomto prostředí nezbytnou dovedností pro kariérní růst. Jedinci, kteří tuto dovednost velmi dobře ovládají dokáží kariérně růst raketovou rychlostí.

Proč zmiňujeme schopnost reagovat na změny v souvislosti se vzděláváním? Jednoznačně proto, že každá změna přináší něco nového a s něčím novým jde ruku v ruce proces učení. Právě ono učení se novým věcem je to, co nás posouvá dál jak osobnostně, tak pracovně.

Podívejte se na rozhovor s Ladou Hrbkovou, která v Comdatě začínala na pozici telefonního operátora a aktuálně má na starosti nové klienty jako Business Development Manager.

Rok 2021 ve znamení vzdělávání

Rok 2021 jsme se rozhodli věnovat rozvoji a to hned z několika důvodů:

Hodnota

Rozvojem zaměstnanců se rozvíjí také celá společnost. Navzájem se všichni posouváme dál a tím zvedáme vlastní hodnotu na pracovním trhu, ale také hodnotu společnosti.

Sexy životopis

Budování osobního brandu je dalším pozitivem, které vzdělávání přináší. Školení z různých oblastí se zaměření na soft skills i hard skills dokáží udělat životopis zase více sexy.

Kontakty

Dalším důležitým aspektem, které jde ruku v ruce se vzděláváním je sbírání nových kontaktů. A spousta z vás jistě ví, jak cenné kontakty v dnešním světě jsou. Z těchto kontaktů jednou můžou být vaši zákazníci, klienti, zaměstnanci nebo třeba obchodní partneři.

Pracovní výkon

Pracovní výkon a kompetence jsou stavebními kameny kariérních map, které byly implementovány na začátku roku na všechny vedoucí a supportní pozice. Na základě kompetencí se stanovuje mzdové ohodnocení, vzdělávací plán a motivace na zlepšení slabších stránek.

Duševní kondice

Mozek je sval a stejně jako ostatní svaly. Pokud není trénován, tak může velmi rychle zakrnět. Namáháním mozku a trénováním paměti zlepšujeme naši duševní kondici, sebevědomí a psychickou pohodu.

Pokud se chcete stát součástí našeho týmu a vzdělávat se společně s námi neváhejte nám zareagovat na jakoukoliv otevřenou pozici na kariérních stránkách.

Kategorie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *