Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Comdata Czech, a.s.
Sídlo: Drahobejlova 36/1073, Praha 9, PSČ 19000
IČO: 26418037
jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel – pojišťovací agent
(dále jen „Pojišťovací agent“)

předkládá v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění tyto informace:

1. Pro kterého poskytovatele spotřebitelských úvěrů vykonáváme zprostředkovatelskou činnost

Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Sídlo: Praha – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00
IČO: 40763587

NN Finance, s.r.o.
Sídlo: Praha – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00
IČO: 24265870
(dále jen „Poskytovatel“)

Pojišťovací agent nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Poskytovatele a ani naopak Poskytovatel (popř. osoba, která Poskytovatele ovládá) nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Pojišťovacího agenta.

2. Kde a jak si můžete ověřit naše oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele

Jako pojišťovací agent jsme evidováni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Registr je veřejně přístupný na webových stránkách České národní banky http://www.cnb.cz/cnb/jerrs. V tomto registru naleznete taky přehled všech pojišťoven, pro které zprostředkováváme pojištění

3. Kdo nás za zprostředkování pojištění platí

Vy nám za zprostředkování pojištění neplatíte, za naši činnost jsme odměňováni pouze Poskytovatelem, a to v souladu s podmínkami sjednanými s Poskytovatelem v uzavřené smlouvě.

4. Jaký je postup v případě stížnosti

V případě stížnosti na činnost naší společnosti postupujte dle pokynů uvedených zde:
http://www.comdataczech.cz/sluzby/zprostredkovani-pojisteni/
K závaznému a nezávislému rozhodování sporů mimosoudní cestou je možné využít příslušného Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz), soudní cestou pak příslušný soud České republiky.

5. Kdo na nás dohlíží

Jako samostatný zprostředkovatel podléháme dohledu České národní banky (www.cnb.cz).