Historie

Více než 25 let na trhu

 • Více než 25 let na trhu

  Společnost Comdata již od roku 1987 získává zkušenosti a zvyšuje svou odbornost v oblasti služeb outsourcingu podnikových procesů zákazníků, a může být tedy náležitě hrdá na své specifické dovednosti a kvalifikované odborníky. Za účelem řízení outsourcovaných služeb vyvinula společnost Comdata nejpokročilejší technologie a přístupy. Společnost i nadále hledá další podniková zlepšení ve způsobu jejich použití.

 • Historie společnosti

 • 1987

  Založena v Turíně

  • Turín

  • Společnost Comdata zahájila v Turíně činnost v oblasti poskytování služeb správy a archivace dokumentů s využitím technologie mikrofilmů.


  90.léta
  Společnost Comdata zahrnula do svého pole působnosti správu elektronických dokumentů a řízení podnikových procesů (v odvětví telekomunikací, financí, energetiky a průmyslu).

  1997
  Tincidunt nisi eu quKe skupině Comdata Group se připojila společnost Delta Progetti 2000.

  2002
  Vznikla společnost Innovis ze společného podniku s Olivetti Tecnost.

  2002
  Z partnerství mezi společnostmi Comdata a Eni Group vznikla společnost Omnispedia Service. V červnu 2010 se společnost Omnispedia začlenila do společnosti Comdata.

  2007
  Byla založena Comdata Care. Tato firma vznikla akvizicí zákaznického centra společnosti Vodafon.

  2007
  Nákupem společnosti Met Sogeda byla založena společnost Comdata Tech.


 • 2010
  Byla založena společnost Comdata EOS.

  2011
  Od společnosti Cronos s.r.l. byla odkoupena obchodní divize, která poskytovala služby back office společnosti Telecom Italia.

  2011
  Slavnostní otevření dvou nových center v Lecce se zaměřením na činnosti „front end“ pro trh telekomunikací.

  2011
  Byla odkoupena společnost IPS Romania.

  2011
  Byla založena společnost Flipcall.

  2011
  Comdata zahájila činnost v oblasti poštovních poprodejních služeb a back office pro Santander Consumer Bank.

  2011
  Společnost Comdata odkoupila společnost CallUs Turkey.

  2012
  Otevřeny společnosti Comdata Argentina a Comdata Czech.

  2014
  K 1. lednu 2014 byla společnost Comdata Care včleněna do společnosti Comdata Spa.

  2014
  V prosinci 2014 proběhla akvizice společnosti ComCzech a.s.

  2015
  S účinností od 1.9. spojením obou společností Comdata Czech s.r.o. a ComCzech a.s. vzniká Comdata Czech a.s., lídr na českém trhu.