Naše trhy

  • Telekomunikace

   Společnost Comdata poskytuje na trhu telekomunikací nejširší rozsah služeb, aktuální IT řešení a rozsáhlé vnitrostátní pokrytí díky 12 operačním střediskům v Itálii, 4 v Rumunsku, 2 v České republice, 1 v Argentině a 2 v Turecku. 

  • Energetika

   Společnost Comdata je průmyslovým partnerem, který je schopen poskytnout svým zákazníkům přidanou hodnotu.

  • Finanční služby

   Společnost Comdata dodává oborově přizpůsobený a sjednocený model poskytování služeb, kombinovaný s efektivní dodavatelskou strukturou, know-how specifickým pro dané odvětví a inovativními a neinvazivními technologickými komponentami.

  • Bankovnictví

   Společnost Comdata je předním partnerem pro banky a poskytovatele finančních služeb, kteří si přejí sektorově organizovat a spravovat zákaznické služby a operace za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

  • Pojišťovnictví

   Společnost Comdata pomáhá firmám z oblasti pojišťovnictví s vývojem nového podnikového modelu:

  • Média a jiné

   Průmyslový model společnosti Comdata zaručuje efektivitu, vyšší kvalitu a rychlejší odezvu v oblasti vztahů se zákazníky díky vývoji pokročilého integrovaného modelu CRM a oborově přizpůsobených procesů.